Nyt (22-09-2022)

Kære alle

Det er blevet efterår, men vi spiller stadig masser af tennis:-)

Her kommer lige et par vigtige meddelelser:

Der er fortsat udendørs træning om onsdagen og vi fortsætter til og med onsdag d. 12. oktober. onsdag i uge 41 (12. oktober). Træningen foregår stadig i tidsrummet 17-19. Begyndere den først time og øvede i den anden time.

– Pickelball starter op igen! Vi spiller fra på tirsdag den 20.september kl. 18:30-20:00 i Felsted Hallen og hele vintersæsonen.

– Bordtennis i vinterhalvåret foregår om mandagen på den tyske skole og første gang er på mandag d. 19. sept. kl. 16:30.

– EKSTRA RØDVINSTURNERING lørdag d. 24. sept. kl. 10:00.

Tilmelding til Jens på 31323989 senest torsdag d. 22. sept. 2022.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kære alle

Den 2., 3. og 4. sept. har vi udlånt bane 2+3 til Felstedugen, som placerer hoppeborge på de to baner. Vi har dog stadig bane 1 som kan benyttes til tennis i de tre dage. Brug vores bookingsystem via hjemmesiden (www.fotk.dk), hvis du vil være sikker på at spille;-)

 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyt (01-03-2022)

Indkaldelse til generalforsamling i Felsted & Omegns Tennisklub
Onsdag d. 16. marts kl. 18:00 i klubhuset.


Vi serverer smørrebrød og derfor er tilmelding nødvendig – senest mandag d. 14. marts til Leif på
29908395.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse fra kassereren.
4. Indkomne forslag
Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen – senest d. 9.
marts.
5. Valg til bestyrelsen jfr. §6.
Leif Jørgensen(formand) – ikke på valg
Hans Jørgen Dueholm – ikke på valg
Morten Hoff(sekretær) – ikke på valg
Hans Johanning – på valg – modtager genvalg
Søren Mortensen – på valg – modtager ikke genvalg
6. Valg af 2 revisorer
7. Eventuelt


På vegne af bestyrelsen
Morten Hoff

Nyt 23-10-2021

Kære alle medlemmer

Tak for et forrygende sommerhalvår, som har budt på rigtig mange tennistimer på vores baner omend vejret har været lidt udfordrende her i efteråret.

Bane 2 lukkes ned for vinteren, men bane 1 og 3 kan fortsat benyttes, ja, bane 1 kan faktisk bruges hele året rundt;-)

Og nu til vintertilbuddet … Vi har reserveret en tid i Felsted hallen hver mandag hele vinteren fra 15:30 – 16:30, hvor der kan spilles mini-tennis og pickleball. Det starter allerede nu på mandag d. 25/10 og alle er meget velkommen.

Vi er meget tæt på at lancere en hjemmeside med tilhørende bookingsystem. Dette vil I høre mere om inden længe.

På vegne af bestyrelsen

Morten

Nyt (05-10-2021)

Træningssæsonen går på held, men der er stadig to træninger tilbage. Vi håber, at vejret holder og vi kan få et par gode træningspas.

De to sidste gange (6/10 og 13/10) har vi valgt at lægge træningerne sammen, sådan at alle kan starte med træning kl. 17, og så er der tennis for alle aldre og niveauer fra kl. 17:00 – 19:00.

Selvom træningen stopper d. 13/10, er man jo mere end velkommen til at benytte vores kunstgræsbane hele efteråret og vinteren (Ja, vi har før skrabet sne for at kunne spille tennis;-))

Håber at se rigtig mange af jer;-)